Msi GT 710 1GD3H LP videókártya

Msi GT 710 1GD3H LP videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:1600MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
8 961 Ft (nettó)
11 380 Ft
GIGABYTE GT210 1GB DDR3 GV-N210SL-1GI videókártya

GIGABYTE GT210 1GB DDR3 GV-N210SL-1GI videókártya

nVidia, PCIE, GPU:520MHz, RAM:1200MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, CrossFire
Garancia: 36 hónap
9 008 Ft (nettó)
11 440 Ft
GIGABYTE GT710 1GB DDR3 GV-N710SL-1GL videókártya

GIGABYTE GT710 1GB DDR3 GV-N710SL-1GL videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:1600/1800MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
9 134 Ft (nettó)
11 600 Ft
Asus R5 230-SL-1GD3-L videókártya

Asus R5 230-SL-1GD3-L videókártya

AMD, PCIE, GPU:625MHz, RAM:1200MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
9 189 Ft (nettó)
11 670 Ft
Sapphire HD6450 1GB DDR3 videókártya

Sapphire HD6450 1GB DDR3 videókártya

ATI, PCIE, GPU:625MHz, RAM:1334MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP
Garancia: 24 hónap
9 386 Ft (nettó)
11 920 Ft
Asus 710-1-SL videókártya

Asus 710-1-SL videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:1800MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
9 386 Ft (nettó)
11 920 Ft
Sapphire HD5450 2GB DDR3 videókártya

Sapphire HD5450 2GB DDR3 videókártya

AMD, PCIE, GPU:650MHz, RAM:1334MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 24 hónap
9 480 Ft (nettó)
12 040 Ft
GIGABYTE GT710 1GB DDR3 GV-N710D3-1GL  videókártya

GIGABYTE GT710 1GB DDR3 GV-N710D3-1GL videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:1800MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Aktív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP
Garancia: 36 hónap
9 622 Ft (nettó)
12 220 Ft
Manli GeForce GT 210 1GB DDR3 videókártya

Manli GeForce GT 210 1GB DDR3 videókártya

nVidia, PCIE, GPU:520MHz, RAM:1200MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Aktív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
9 693 Ft (nettó)
12 310 Ft
GIGABYTE R5 230 1GB DDR3 GV-R523D3-1GL videókártya

GIGABYTE R5 230 1GB DDR3 GV-R523D3-1GL videókártya

AMD, PCIE, GPU:625MHz, RAM:1066MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Aktív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
9 748 Ft (nettó)
12 380 Ft
Asus GT710-SL-1GD5 videókártya

Asus GT710-SL-1GD5 videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:5012MHz, 1024MB, DDR5, 32bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
9 748 Ft (nettó)
12 380 Ft
Msi GT 710 2GD3H LP videókártya

Msi GT 710 2GD3H LP videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:1600MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
10 087 Ft (nettó)
12 810 Ft
Manli GeForce GT 610 1GB DDR3 videókártya

Manli GeForce GT 610 1GB DDR3 videókártya

nVidia, PCIE, 1024MB, DDR3, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
10 465 Ft (nettó)
13 290 Ft
Asus ROG Enthusiast SLI 4W Bridge videókártya

Asus ROG Enthusiast SLI 4W Bridge videókártya

Garancia: 12 hónap
10 567 Ft (nettó)
13 420 Ft
Asus ROG Enthusiast SLI 3W Bridge videókártya

Asus ROG Enthusiast SLI 3W Bridge videókártya

Garancia: 12 hónap
10 591 Ft (nettó)
13 450 Ft
EVGA GeForce GT 730 1GB DDR3 videókártya

EVGA GeForce GT 730 1GB DDR3 videókártya

nVidia, PCIE, GPU:902MHz, RAM:1800MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
11 158 Ft (nettó)
14 170 Ft
Msi R5 230 1GD3H videókártya

Msi R5 230 1GD3H videókártya

AMD, PCIE, GPU:625MHz, RAM:1000MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
11 291 Ft (nettó)
14 340 Ft
GIGABYTE GT710 1GB DDR5 GV-N710D5-1GI videókártya

GIGABYTE GT710 1GB DDR5 GV-N710D5-1GI videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:5010MHz, 1024MB, DDR5, 64bit, Aktív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
11 386 Ft (nettó)
14 460 Ft
GIGABYTE GT710 2GB DDR3 GV-N710D3-2GL videókártya

GIGABYTE GT710 2GB DDR3 GV-N710D3-2GL videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:1800MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Aktív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP
Garancia: 36 hónap
11 677 Ft (nettó)
14 830 Ft
Asus GT710-SL-2GD5 videókártya

Asus GT710-SL-2GD5 videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:5012MHz, 2048MB, DDR5, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
11 850 Ft (nettó)
15 050 Ft
Asus R5 230-SL-2GD3-L videókártya

Asus R5 230-SL-2GD3-L videókártya

AMD, PCIE, GPU:650MHz, RAM:1200MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
11 874 Ft (nettó)
15 080 Ft
Asus GT710-SL-1GD5-BRK videókártya

Asus GT710-SL-1GD5-BRK videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:5012MHz, 1024MB, DDR5, 32bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
11 874 Ft (nettó)
15 080 Ft
Asus GT710-SL-2GD5-BRK videókártya

Asus GT710-SL-2GD5-BRK videókártya

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:5010MHz, 2048MB, DDR5, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
12 008 Ft (nettó)
15 250 Ft
Sapphire HD6450 2GB DDR3 videókártya

Sapphire HD6450 2GB DDR3 videókártya

ATI, PCIE, GPU:625MHz, RAM:1334MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP, CrossFire
Garancia: 24 hónap
12 630 Ft (nettó)
16 040 Ft
Sapphire R5 230 2GB DDR3 videókártya

Sapphire R5 230 2GB DDR3 videókártya

AMD, PCIE, GPU:625MHz, RAM:1334MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP, CrossFire
Garancia: 24 hónap
12 748 Ft (nettó)
16 190 Ft
Asus ROG-SLI-HB-BRIDGE-3SL Bridge videókártya

Asus ROG-SLI-HB-BRIDGE-3SL Bridge videókártya

3 solt: 6cm
Garancia: 12 hónap
12 843 Ft (nettó)
16 310 Ft
Asus ROG-SLI-HB-BRIDGE-4SL Bridge videókártya

Asus ROG-SLI-HB-BRIDGE-4SL Bridge videókártya

Garancia: 12 hónap
12 843 Ft (nettó)
16 310 Ft
Manli GeForce GT 720 1GB DDR3 videókártya

Manli GeForce GT 720 1GB DDR3 videókártya

nVidia, PCIE, GPU:797MHz, RAM:1600MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
13 567 Ft (nettó)
17 230 Ft
Msi N730K-2GD3H/LP videókártya

Msi N730K-2GD3H/LP videókártya

nVidia, PCIE, GPU:902MHz, RAM:1600MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
14 598 Ft (nettó)
18 540 Ft
Asus GT730-SL-1GD3-BRK videókártya

Asus GT730-SL-1GD3-BRK videókártya

nVidia, PCIE, GPU:902MHz, RAM:1800MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP
Garancia: 36 hónap
14 622 Ft (nettó)
18 570 Ft